Нумизматика

Орден Ленина № 34647 Кузовкова С.В. СССР.


Орден Ленина № 34647 Кузовкова С.В. СССР.   КП 377

КП 377

 

Орден Красного Знамени № 70568 Кузовкова С.В. СССР.


Орден Красного Знамени № 70568 Кузовкова С.В. СССР.   КП 378

КП 378

 

Орден Красного Знамени № 241488 Кузовкова С.В. СССР.


Орден Красного Знамени № 241488 Кузовкова С.В. СССР.   КП 379

КП 379

 

Орден Красного Знамени № 5855 Кузовкова С.В. СССР.


Орден Красного Знамени № 5855 Кузовкова С.В. СССР.   КП 380

КП 380

 


Страница 9 из 227