Нож разведчика. РККА, 1942г. в ножнах


Нож разведчика. РККА, 1942г.

КП 2769/1-2

ТО 72


Обновлено 20.06.2016 15:09